Monthly Archives: November 2013

Oracle Cloud 12c agent reports error with “java.io.IOException: error=24, Too many open files”

— in database log:


How to solve that?

Read more ...

Warofdragons.pl – naprawa błędu ze zbyt szeroką zawartością ramki

War of dragons

W grze warofdragons.pl znajduje się wiele nienaprawianych miesiącami (i latami także) błędów – między innymi dlatego zdecydowałem się opuścić tą grę. O błędach tych wie administracja gry ale podobno nie można ich naprawić. Nie wiem czy nie potrafią czy też im się nie chce, ale fakt faktem iż takie zgłoszone błędy pozostają niekiedy nierozwiązane.

Jednym z nich jest użycie zbyt długich nazw dla kategorii aukcji wskutek czego pasek z ich nazwami staje się na tyle szeroki, iż zaczyna wjeżdżać pod ramkę w której jest osadzona zawartość. Błąd jest bardzo denerwujący – nie da się kliknąć na wykupienie oferty ponieważ jej nie widać – za każdym razem trzeba przesuwać zawartość strony – jej prawy fragment jest ukryty po paskiem bocznego menu…

Read more ...

How to make an shell alert service – and sent a mail?

logo2How to send a notification from Your server to mailbox?
How to create alerting service what will send a mail to us?
Sometime we need to be noticed about miscelaneous situations in our linux/unix systems.
Let’s make a small notice program – i need to been warned when amount of files in specified directory exceed defined value.

Read more ...